Миний тухай

Улс төрийн Боловсролын Академийн
... аймаг дахь салбарын ....
...
Tөрсөн он, жил:
 • жилтэй
Хүйс:
 • эмэгтэй
Төрсөн газар:
 • Монгол улс, ...
Боловсрол:
 • ....
Мэргэжил:
 • ....
 • ....
Төгссөн сургууль:
 • ...
 • ...
 • ...
 • ..
Эрхэлж байсан ажил:
 • ...
 • ...

No comments:

Post a Comment